GRAFICKÉ A DESIGN STUDIO / DTP
 
Od března 2010 působím jako člen teamu grafického a designového studia IDENTITY s.r.o.,    
K Vinici 1256, 530 02 Pardubice, tel.. 775 047 680,
http://identity.cz